Prikaz radova iz kategorije "Radovi na konferenciji Sinteza 2019, Novi Sad, Srbija" - strana 1