Međunarodna naučna konferencija FINIZ

Konferencija FINIZ je međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum.

SITCON logo

Univerzitet Singidunum

Adresa: Danijelova 32, 160622 Beograd, Srbija
Veb sajt: www.singidunum.ac.rs
Adresa e-pošte: office@singidunum.ac.rs
Telefoni: +381 11 3093 220, +381 11 3093 229

Organizacioni odbor

 • Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum, predsednik odbora konferencije
 • Endre Pap, Rektor, Univerzitet Singidunum
 • Nemanja Stanišić, Prorektor za nauku, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Petrović, zamenik predsednika odbora konferencije
 • Aleksandar Mihajlović
 • Ana Obradović
 • Goran Kunjadić
 • Goranka Knežević
 • Ivica Terzić
 • Jelena Gajić
 • Jovana Maričić
 • Lazar Dražeta
 • Lidija Barjaktarović
 • Maja Gligorić
 • Maja Obradović
 • Marijana Prodanović
 • Marko Milojević
 • Marko Šarac
 • Mesud Adžemović
 • Milan Tair
 • Miloš Višnjić
 • Petar Jakić
 • Tanja Vučković
 • Predrag Obradović
 • Predrag Vukadinović
 • Slavko Alčaković
 • Svetlana Stanišić
 • Vule Mizdraković
 • Zoran Jović

Arhive radova