Uspon - Valjevo (SRB)

Konferencija USPON 2013 je V nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem koji orgnizuje Poslovni fakultet Valjevo.

Tema Konferencije USPON 2013 je "Preduzetništvo kao šansa". Osnovni cilj Konferencije je promocija preduzetništva, tako da mladi ljudi razmotre mogućnosti sopstvenog preduzetništva kao opciju u karijeri, kao i interdisciplinarni pristup razvoju preduzetništva.

Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum

Adresa: Železnička 5, Valjevo, Republika Srbija
Veb sajt: www.poslovnifakultetvaljevo.edu.rs
Adresa e-pošte: konferencija.mreza@singidunum.ac.rs
Telefon: +381 14 29 26 10
Fax: +381 14 29 26 11

Programski odbor

 • Prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, predsednik Odbora
 • Prof. dr Olivera Nikolić, Poslovni fakultet Valjevo, potpredsednik Odbora
 • Prof. dr Verka Jovanović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Radoslav Avlijaš, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Boško Nikolić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Prof. dr Zoran Jović, Poslovni fakultet Valjevo
 • Doc. dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Doc. dr Biljana Tešić, Poslovni fakultet Valjevo
 • Doc. dr Filip Đoković, Poslovni fakultet Valjevo

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Olivera Nikolić, Poslovni fakultet Valjevo, predsednik Odbora
 • Prof. dr Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Doc. dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Doc. dr Biljana Tešić, Ministarstvo finansija, Uprava za trezor
 • Doc. dr Filip Đoković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Ivan Pantelić, Poslovni fakultet Valjevo
 • Jelena Kaljević, Poslovni fakultet Valjevo
 • Ivana Damnjanović, Poslovni fakultet Valjevo
 • Marko Marković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Katarina Plećić, Poslovni fakultet Valjevo
 • Nevena Novaković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Bojan Bošković, RRA ARROKO