Mreža - Valjevo (SRB)

Konferencija Mreža je nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem koji se već četvrti put održava na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum.

Mreža logo

Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum

Adresa: Železnička 5, Valjevo, Republika Srbija
Veb sajt: www.poslovnifakultetvaljevo.edu.rs
Adresa e-pošte: konferencija.mreza@singidunum.ac.rs
Telefon: +381 14 29 26 10
Fax: +381 14 29 26 11

Programski odbor

 • Prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, predsednik Odbora
 • Prof. dr Olivera Nikolić, Poslovni fakultet Valjevo, potpredsednik Odbora
 • Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Verka Jovanović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Dušan Regodić, FPI, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
 • Prof. dr Boško Nikolić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Prof. dr Dragan Cvetković, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Doc. dr Valentino Vranić, Faculty of Informatics and IT STU, Bratislava

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Olivera Nikolić, Poslovni fakultet Valjevo, predsednik Odbora
 • Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Doc. dr Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Doc. dr Biljana Tešić, Ministarstvo finansija, Uprava za trezor
 • Doc. dr Filip Đoković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Ivan Pantelić, Poslovni fakultet Valjevo
 • Jelena Kaljević, Poslovni fakultet Valjevo
 • Ivana Damnjanović, Poslovni fakultet Valjevo
 • Marko Marković, Poslovni fakultet Valjevo
 • Katarina Plećić, Poslovni fakultet Valjevo