O naučno-istraživačkom portalu Singipedia

Naučno-istraživački portal Singipedia ima za cilj da pomogne i podrži stalno širenje naučno-istraživačkog rada. Na portalu se objavljuju studentski radovi, univerzitetska izdanja stručne literature, razni naučno-istraživački radovi, kao i radovi sa naučnih konferencija i iz naučnih časopisa.

Prvu verziju portala Singipedia je kreirao tim mladih kadrova Univerziteta Singidunum, među kojima su bili Nemanja Stanišić, Marko Šarac, Dalibor Radovanović, Dušan Stamenković, Aleksandar Mihajlović i Marko Petrović.

Novu verziju je razvio saradnik računarskog centra Milan Tair, kako bi pružila pogodnosti i iskoristila prednosti koje donose nove veb tehnologije i kako bi ponudila brži i kvalitetniji doživljaj posetionicma i korisnicima usluga portala.

Portal poseduje preko 2300 naučno-istraživačkih radova, kao i preko 3800 članova.