Sinergija - Bijeljina (BiH)

Sinergija je naučni skup istraživača iz područja ekonomije, prava, informatike i lingvistike, koji se održava svake godine, sa ciljem da se sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledaju aktuelnosti u ovim oblastima. Naučni skup ima nacionalni karakter sa međunarodnim učešćem.

Univerzitet Sinergija je organizator i nosioc svih aktivnosti okupljanja istraživača iz područja ekonomije, prava, informatike i lingvistike.

Sinergija logo

Univerzitet Sinergija

Adresa: Raje Baničića bb, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Veb sajt: www.sinergija.edu.ba
Adresa e-pošte: naucni.skup@sinergija.edu.ba
Telefoni: +387 55 21 71 00, +387 55 21 71 101

Programski odbor

 • prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH, predsjednik
 • prof. dr Thomas Tom Snyder, University of Central Arkansas, Conway, USA
 • prof. dr Mitch Mitchel, University of Central Arkansas, Conway, USA
 • prof. dr Pantelija Dakić, ANRS, Banja Luka, BiH
 • prof. dr Dražan Kozak, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Hrvatska
 • prof. dr Dražena Gašpar, Sveučilište u Mostaru, BiH
 • prof. dr Milan Miljević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Slavoljub Vukićević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Dušan Regodić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Milenko Stanić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • doc. dr Smiljka Stojanović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. Gordana Zafranović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Ranko Renovica, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Petar Spalević, Tehnički fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • prof. dr Gojko Grubor, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Milorad Janković, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH

Organizacioni odbor

 • prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH, predsjednik
 • prof. dr Milan Miljević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Dušan Regodić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
SEKRETARIJAT:
 • doc. dr Saša Adamović, tehnički urednik
 • MSc Nenad Ristić, tehnički sekretar
 • MSc Nataša Simeunović, odnosi s javnošću
 • doc. dr Valentina Budinčić, lektor
 • MSc Marijana Prodanović, lektor
 • MSc Borjanka Đerić, lektor
 • MSc Goran Avlijaš, član
 • MSc Siniša Janković, član
 • MSc Biljana Dimitrić, član
 • Milka Nenadić, referent za finansijske poslove.

Arhive radova