Naučno-istraživački portal Singipedia - Repozitorijum diplomskih radova - strana 1

Mentor: Dragoljub Barjaktarović
Institucija: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2015