Poslovanje hranom u ugostiteljstvu u skladu sa principima dobre prakse i sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka

Časopis: ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Volume 20

ISSN: 1840-2887

DOI: 10.7251/VETJSR2001021K

Stranice: 21-35

Link: https://doi.org/10.7251/VETJSR2001021K

Apstrakt:
Sektor ugostiteljstva predstavlja značajno mesto kada je u pitanju pojava bolesti prenosivih hranom u svetu. Restorani u okviru ugostiteljstva predstavljaju poslednja liniju odbrane hrane pre nego što ona dođe do potrošača. Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge hrane i pića, su u obavezi da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). Međutim, specifičnosti ugostiteljstva često predstavljaju barijere za uspešnu implementaciju HACCP sistema. U velikoj meri, na uspešnu primenu sistema upravljanja bezbednošću hrane, može uticati menadžment ugostiteljskih objekata. Pravilno rukovođenje ljudskim resursima, odnosno menadžment ljudskih resursa, mogao bi imati najvažniju ulogu u prevenciji bolesti prenosivih hranom u ugostiteljstvu. Dodatno, veoma je važno na pravilan način, sagledati čitav proizvodni proces i njegove specifičnosti što treba da rezultira primenom odgovarajućih kontrolnih mera kojim će se potencijalne opasnosti eliminisati ili svesti na prihvatljiv nivo. Bezbednost hrane je imperativ kada je u pitanju zdravlje potrošača, pa i efektivnost HACCP sistema, “alata” za postizanje bezbedne hrane, zavisi, između ostalog i od toga koliko je određeni subjekat u poslovanju sa hranom uspeo da prevaziđe sve barijere koje nosi specifičnost ugostiteljskog poslovanja da motiviše svoje zaposlene.
Ključne reči: ugostiteljstvo, specifičnosti, barijere, HACCP