Развијање језичких вештина ученика кроз пројектно усмерену наставу страног језика струке – студија случаја

Časopis: Inovacije u nastavi

Volume, no: 33 , 4

ISSN: 2335-0806

DOI: 10.5937/inovacije2004136P

Stranice: 136-145

Link: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-23342004136P

Apstrakt:
Polazeći od analize zakonskih akata koji regulišu sistem vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji i kroz prizmu teorijskog pregleda razvoja projektne nastave, kao modela interaktivne i inovativne nastave, te osnovnih načela koji se navode u Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, ovaj rad ima za cilj da istraži koje mogućnosti projektno usmerena nastava pruža u svrhu osnaživanja jezičkih veština, u kontekstu učenja engleskog jezika za posebne namene, odnosno kao jezika medicinske struke na srednjoškolskom nivou. Teorijske postavke su iskustveno proverene posredstvom studije slučaja, a kvalitativna analiza je pokazala da projektna nastava, kao model koji u centar nastavnog procesa smešta učenika i njegove potrebe, predstavlja efikasan didaktički sistem koji nastavnici mogu da primenjuju prilikom organizovanja i realizovanja nastave podsticajne za razvoj svih jezičkih veština učenika.
Ključne reči: Projektna nastava; jezičke veštine; engleski jezik medicinske struke; studija slučaja.