Korišćenje mobilnih aplikacija u nastavnom procesu učenja stranih jezika na tercijarnom obrazovnom nivou

Časopis: Inovacije u nastavi

Volume, no: 32 , 4

ISSN: 2335-0806

DOI: 10.5937/inovacije1904133G

Stranice: 133-142

Link: http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/32-4-11/

Apstrakt:
Savremeni uređaji sa mnoštvom raznovrsnih aplikacija su značajno podigli interesovanje za koncept mobilnog, odnosno m-učenja. Standardne karakteristike mobilnih telefona podrazumevaju pristup internetu, a samim tim, i neograničeni pristup edukativnom materijalu na svakom mestu i u svakom trenutku. U ovom radu je predstavljeno istraživanje sprovedeno radi ispitivanja stavova studenata o dobrim i lošim stranama korišćenja mobilnih aplikacija za učenje jezika. Rad nudi opis metodologije istraživanja, načina obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Da bi se dobili podaci, korišćena je anonimna anketa koju su autorke sastavile za potrebe istraživanja i koja je studentima distribuirana onlajn, putem imejla. Osim kvantitativnog dela, sprovedeno je i kvalitativno istraživanje, u formi fokus grupe, kako bi se dobila što jasnija slika navika studenata prilikom korišćenja mobilnih aplikacija za učenje stranih jezika. Pokazalo se da je najveća prednost korišćenja mobilnih aplikacija njihova dostupnost na svakom mestu i u svakom trenutku, kao i činjenica da su ovakve aplikacije uglavnom besplatne, te njihova upotreba ne iziskuje dodatne troškove studenata/njihovih porodica. S druge strane, najveći nedostaci se odnose na ponuđena gramatička vežbanja, koja su, po mišljenju ispitanika, nedovoljno dobra. Ova studija je nedvosmisleno potvrdila da su mobilne aplikacije u učenju stranih jezika veoma popularne među studentskom populacijom, ali i da se nedovoljno koristi interesovanje studenata za ovu vrstu učenja, te je jedna od preporuka da se različite aplikacije, zavisno od sposobnosti studenata i cilja časa, uvrste u nastavni proces i budu dodatak planiranom kurikulumu, aktivno doprinoseći kvalitetu i raznolikosti nastave.
Ključne reči: mobilne aplikacije, nastava stranih jezika, m-učenje, student, nastavnik