Stavovi studenata nematičnih fakulteta prema učenju engleskog jezika i njihov uticaj na uspešnost u učenju jezika

Autori: Tijana Gajić

Časopis: Filolog - časopis za jezik književnost i kulturu

Volume, no: 17 , 17

ISSN: 2233-1158

DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817410g

Stranice: 410-425

Link: https://filolog.rs.ba/index.php/filolog/article/view/231/pdf

Apstrakt:
S obzirom na zastupljenost i značaj engleskog jezika u obrazovnom sistemu Republike Srbije, predmet ovog rada predstavlja faktor koji, po mišljenju autorke rada, značajno utiče na uspešnost u učenju engleskog jezika, a to je stav učenika/studenata prema jeziku koji se uči. U radu je najpre dat pregled osnovnih teorijskih pojmova i poređenje sa sličnim studijama. Zatim, predstavljeno je istraživanje sprovedeno sa ciljem ispitivanja stavova studenata nematičnih fakulteta prema učenju stranog jezika kako bi se utvrdilo u kojoj meri njihovi stavovi utiču na uspešnost u usvajanju jezika. Rad sadrži detaljan opis metodologije istraživanja, načina obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Na kraju, nakon sumiranja rezultata, date su preporuke za eventualna dalja istraživanja.
Ključne reči: stavovi, uspešnost u učenju jezika, motivacija