Nova metoda za klasterovanje ljudskih aktivnosti bazirana na grafovima

Mentor Nebojšsa Bačcanin-Džakula

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Budimirović-2021-phd,
  author = {Nebojša Budimirović}, 
  title  = {Nova metoda za klasterovanje ljudskih aktivnosti bazirana na grafovima},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nebojša Budimirović
T1 Nova metoda za klasterovanje ljudskih aktivnosti bazirana na grafovima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
N. Budimirović. (2021). Nova metoda za klasterovanje ljudskih aktivnosti bazirana na grafovima (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd