Aplikacija za evidenciju robe u magacinu

Mentor: Prof. dr Aleksandar Jevremović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2016

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Marko Petrović}, 
  title  = {Aplikacija za evidenciju robe u magacinu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2016
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marko Petrović
T1 Aplikacija za evidenciju robe u magacinu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2016
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
M. Petrović. (2016). Aplikacija za evidenciju robe u magacinu (Bechelor's thesis), Univerzitet Singidunum