Дигитална трансформација рада и перспективе развоја економије хонорарних послова у Србији

Mentor Prof. dr. Goran Avlijaš

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Дигитална трансформација показала се као кључна за организације које желе да искористе предности коришћења нових технологија, пруже боља корисничка искуства и остану конкурентне у свету који се брзо мења. Она подразумева имплементацију нових технологија у пословне процесе ради остваривања веће продуктивности, смањења трошкова, боље организације посла и многих других бенефита које дигитализација пружа. Дигитална трансформација није само технолошка ствар, већ захтева и културну и организациону промену. То укључује преиспитивање начина на који се посао одвија, промену улога и надоградњу вештина запослених, неговање прихватања честих промена и стварање окружења подршке која подстиче сарадњу и континуирано учење. Имајући то у виду, циљ овог истраживања је да испита утицај дигиталне трансформације на пословне процесе, као и општи утицај дигитализације на појаву економије хонорарних послова и хибридних модела рада. Такође, ово истраживање бави се утицајем дигиталних платформи на раст локалних тржишта рада као и субјективним осећајем добробити учесника у економији хонорарних послова. Када су у питању резултати овог истраживања, доказана је јасна корелација између процеса дигиталне трансформације и појаве хибридних модела рада, као и њиховог директног утицаја на стварање економије хонорарних послова што је довело до појаве бројних дигиталних платформи за посредовање између радника и клијената. Управо те платформе су омогућиле великом броју људи да учествује у економији хонорарних послова са локалних тржишта рада отварајући тако нове перспективе запошљавања, чиме је доказан и њихов велики учинак у погледу раста броја ангажованих на овај начин из земаља региона Западног Балкана. На крају, доказана је позитивна корелација између учествовања у економији хонорарних послова и субјективног осећаја добробити у погледу остваривања бољег баланса између пословних и личних обавеза, материјалне сатисфакције и осећаја испуњености послом
Ključne reči економија хонорарних послова, фриленсери, дигитална трансформација
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Vučeković-2023-phd,
  author = {Miloš Vučeković}, 
  title  = {Дигитална трансформација рада и перспективе развоја економије хонорарних послова у Србији},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Miloš Vučeković
T1 Дигитална трансформација рада и перспективе развоја економије хонорарних послова у Србији
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Vučeković. (2023). Дигитална трансформација рада и перспективе развоја економије хонорарних послова у Србији (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd