Razvoj aplikacija zasnovanih na veb servisima

Autori: Marko Marković

ISBN: 978-86-81206-04-1

Broj strana: 215

Izdavač: Univerzitet Singidunum

Kratak opis:
Udžbenik je nastao iz potrebe da se objasne tehničke osnove rada i načini korišćenja veb servisa, a namenjen je studentima koji su već položili uvodne predmete koji se bave razvojem softvera, bazama podataka i računarskim sistemima.

Svako poglavlje obrađuje po jednu temu vezanu za razvoj veb servisa. Cilj je da se napredovanjem kroz poglavlja razumeju principi rada veb servisa i tehnike koje omogućavaju njihovo funkcionisanje, kao i da se ta znanja primene na pravljenju praktične REST aplikacije, a potom i u okviru platforme Laravel. Laravel je izabran kao platforma koja integriše sve teme o kojima se govori u ovom udžbeniku, ali i olakšava razvoj tako što sakriva veliki deo realizacije veb servisa – ovaj udžbenik je namenjen onima koji žele da detaljno razumeju kako veb servisi funkcionišu, čak i onda kada se koriste alati (poput Laravel-a) koji sakrivaju veliki deo njihove realizacije.

Ovaj udžbenik ne predstavlja iscrpni vodič za učenje PHP-a ili platforme Laravel, već je njegova namena da predstavi neke od najvažnijih tehnika rada koje se koriste u praktičnom razvoju veb servisa. Zbog toga, autor se nije usmerio na predstavljanje mnoštva funkcija ili objašnjavanja osnovnih koncepata programiranja i baza podataka. Očekuje se da će čitalac već imati neka (makar i početnička) znanja, kao i da će biti spreman da uloži vreme da dodatno samostalno istraži dokumentaciju i ostale izvore za učenje.
Ključne reči: veb, razvoj, aplikacije
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {M. Marković}, 
 title   = {Razvoj aplikacija zasnovanih na veb servisima},
 publisher = {Univerzitet Singidunum},
 year   = 2023,
 pages   = 215,
 isbn   = {978-86-81206-04-1}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Marko Marković
T1 Razvoj aplikacija zasnovanih na veb servisima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
Unapred formatirani prikaz citata
M. Marković, Razvoj aplikacija zasnovanih na veb servisima, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2023.