Uticaj računovodstvenih informacionih sistema na performanse malih i srednjih preduzeća

Mentor prof. dr Predrag Vukadinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Računovodstveni informacioni sistem pruža informacije koje podržavaju sve nivoe upravljanja, kao što je operativni nivo, srednji i najviši nivo menadžmenta. Imajući u vidu da se mala i srednja preduzeća smatraju značajnim za privredu, ona se podstiču da poboljšaju svoje poslovne performanse kako bi održali poslovni razvoj unapređenjem svog računovodstvenog informacionog sistema. Računovodstveni informacioni sistemi su alati koji, kada se ugrade u oblast informacija i informacionih sistema dizajnirani da pomognu u upravljanju i kontroli tema koje se odnose na organizaciju ekonomsko-finansijske oblasti, te održivo upravljanje performansama preduzeća. Računovodstveni informacioni sistemi su vitalni resurs za današnja mala i srednja preduzeća jer imaju sposobnost da olakšaju efikasno donošenje odluka, planiranje i kontrolu aktivnosti organizacije. Utvrđivanje uloge računovodstvenih informacionih sistema u unapređenju poslovanja na odabranom uzorku malih i srednjih preduzeća predstavlja cilj istraživanja ovog projekta.
Ključne reči računovodstveni informacioni sistem, MSP, podrška, menadžment, unapređenje poslovanja
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Kovjanić-2023-phd,
  author = {Milorad Kovjanić}, 
  title  = {Uticaj računovodstvenih informacionih sistema na performanse malih i srednjih preduzeća},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milorad Kovjanić
T1 Uticaj računovodstvenih informacionih sistema na performanse malih i srednjih preduzeća
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Kovjanić. (2023). Uticaj računovodstvenih informacionih sistema na performanse malih i srednjih preduzeća (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd