Telesni materijalizam, afekti i političko

Mentor prof. Jelisaveta Blagojević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
U tezi se bavim konceptom političkog (le politique) istražujući njegovu složenu i konstitutivnu isprepletenost sa telesnošću, afektima i materijom. Centralni problem i pitanje mog istraživačkog nastojanja jeste kako možemo zamisliti i uprizoriti političko kao radikalnu razliku koja označava neutemeljen, kontingentan, bezdani i remetilački momenat koji o/ne/mogućuje samu utemeljenost društva, ukoliko bismo u središte našeg razumevanja političke ontologije postavili materijalnost tela koja formira svet i delatna je, dinamična, transformativna, ekscesivna i relaciona. Da bih sproveo taj projekat, postavio sam neke od ključnih filozofa post-utemeljivačkog filozofskog kanona, poput Žan-Lik Nansija, Ernesta Laklaua, Šantal Muf i Žaka Ransijera, u kritički dijalog sa transdisciplinarnim proučavanjima telesnog feminizma, novih materijalizama, studija afekata i tela. Ono političko obeležava, kao što tvrdim, ontologija tela, odnosno, afektivna i estetska ontologija. Forma, identitet i smisao zajednice su, dakle, u dosluhu sa stalno promenljivim i pluralnim odnosima između tela i njihovih praksi tvorenja smisla. Telo je mesto gde se bivstvovanje-u-zajedničkom (zajednica) otkriva kao telovanje-u-zajedničkom. Polazeći od ove primarne hipoteze, u svom radu predlažem da je uspostavljanje društvenog materijalna performativna praksa, to jest, samoorganizovana, složena i dinamična praksa materijalizacije shvaćene kao iterativne intra-aktivnosti koja proizvodi različite materijalne konfiguracije društvenog sveta i tela, otvorenihza neprestano antagonističko osporavanje. Političko je, kao što ću tvrditi, disenzualni princip koji sprečava zatvaranje zajednice i podelu tela i čulnog iskustva u njoj na osnovu određenog principa. Koristim metodologiju transdisciplinarnih i mešovitih metoda i nudim hermeneutičko čitanje i kritičku analizu koncepta političkog kako je on razvijen u radu četiri post-utemeljivačka politička filozofa, i pokrećem njihove konceptualne aparate difraktivnim čitanjem u odnosu na nove materijalizme i studije afekta/tela. Osim toga, posmatram konkretne studije slučaja koje se prožimaju s poljem umetničkih praksi (vizuelnih umetnosti), sa političkim akcijama i protestima i kulturalnom produkcijom.Istražujem umetničke radove umetnika Velimira Žernovskog i Feliksa Gonzalesa-Toresa, političke proteste u Severnoj Makedoniji poznate kao Šarena revolucija i subkulturnu i pank scenu u Ljubljani tokom 80-ih godina u vreme socijalizma. Nudim interpretativnu analizu i vizuelno čitanje ovih studija slučaja, posmatrajući različite vizuelne (fotografske, video),tekstualne i arhivske materijale
Ključne reči politčko, politika, policija, politička ontologija, an-arhija, afekat, strasti, telo, telesnost, an-arhična tela, zajednica, bivstvovanje-u-zajedničkom, telovanje-u-zajedničkom, smisao/čulo, estetika, hegemonija, relacionost, performativnost, društvena
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Dimitrov-2023-phd,
  author = {Slavčo Dimitrov}, 
  title  = {Telesni materijalizam, afekti i političko},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Slavčo Dimitrov
T1 Telesni materijalizam, afekti i političko
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Dimitrov. (2023). Telesni materijalizam, afekti i političko (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd