Analiza lanca vrednosti banja Srbije

Mentor Slobodan Čerović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Konkurentnost na turističkom tržištu je sve intenzivnija. Turističke destinacije koje imaju superiorniju ponudu a time i vrednost postaju konkurenta mesta za koja se odlučuju turisti. Sve aktivnosti koje se preduzimaju u cilju pružanja usluga turistima u banjama predstavljaju lanac vrednosti banjske destinacije. Nosioci aktivnosti su karike u lancu vrednosti koje lančanom reakcijom i aktivnostima pružaju turistima jedan totalan banjskih proizvod. Privredni subjekti na strani turističke ponude teže što superiornijim aktivnostima u cilju kvalitetnijeg parcijalnog proizvoda. Zajedničkim nastupom svih privrednih subjekata na banjskoj destinaciji turistima se nudi integralni banjski proizvod sastavljen iz mnoštvo parcijalnih proizvoda. Analizom banjskih destinacija u poznatim evropskim državama i poređenjem sa banjskim destinacija u Srbiji predstavljeno je mesto, uloga i značaj banja u Srbiji. Uporednom analizom došlo se do ključnih prednosti i nedostataka u lancu vrednosti banja u Srbiji. Konkurentna prednost banja u Srbiji leži u izuzetnom prirodnom potencijalu koji banje poseduju, a koji bi sistemskim pristupom mogao bolje da se turistički valorizuje.
Ključne reči banje u Srbiji, lanac vrednosti, konkurentnost, primarne i sekundarne aktivnosti lanca vrednosti
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Čeperković-2023-phd,
  author = {Jelena Čeperković}, 
  title  = {Analiza lanca vrednosti banja Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Čeperković
T1 Analiza lanca vrednosti banja Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Čeperković. (2023). Analiza lanca vrednosti banja Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd