Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi

Mentor Miodrag Šuvaković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Doktorska disertacija naslovljena “Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi” razvija teoriju koncepata pretjerivanja, intenziteta i izuzetka u odnosu na prakse u suvremenoj umjetnosti koje pokazuju osobine ekstremnosti, ekscesa, radikalnosti i ekstravagantnosti (skraćeno EERE umjetničke prakse). Temeljna teza je da pretjerivanje, intenzitet i izuzetak u bitnome postaju identifikacijski i utemeljujući za EERE umjetničke prakse. Fokus teorijskog rada je na razlučivanju značaja, svojstava, mehanizama funkcioniranja, operativnosti, dosega utjecaja i uloge samih modaliteta. Ideje izuzetka, intenziteta i pretjerivanja djeluju na tri različite estetičko-fenomenološko- spoznajne razine. EERE umjetnička djela su afektivno moćne izvanserijske umjetničke tvorevine nastale primjenom umjetničkih strategija pretjerivanja. Takva se djela usmjeravaju na istraživanja taktičkih izvodljivosti procesa života u kojima se ona sama i sudionici međusobno aktiviraju u izvođenju vlastite životnosti. Pretjerivanje je umjetnička strategija, odnosno estetička intervencija kojom se ostvaruje odnos s postojećim normativnim granicama kako bi se njihovim dodirivanjem ili prelaskom izazvalo osjetilno ili etičko djelovanje te iskušala reaktivnost i otpornost ograničenja. Temelji se na oneobičavanju koje denormativizira osjetilne i diskurzivne stereotipe unutar bioloških, društvenih, medicinskih i znanstveno-tehnoloških fenomena, stvarajući indeksirani otklon od svakodnevne egzistencije. Afektivni intenziteti su osobni tjelesni osjetilni doživljaji bez sadržaja koji imaju fizičku jačinu, a pri tome ne slijede lingvističke protokole i strukture. Kao beskrajne singularnosti oni izazivaju biološko-tjelesne akcije koje razaraju diskurzivnu apstrakciju i metadiskurs u ime vitalnosti živog oblika. Iznimka se odnosi na poziciju EERE umjetničkih praksi unutar normativiziranog umjetničkog konteksta, a čija čulna pojavnost unosi izraziti oblik promjene u utvrđeni sustav standardnih vrijednosti. EERE umjetnička djela su iznimna nekonvencionalna novina unutar polja aktualne umjetničke produkcije kao emocionalno-spoznajna situiranost umjetničkog djela u okviru osviještenih subjektivnih doživljaja koji se formiraju u susretu s njime. Postavljena teorija testira se metodom studije slučaja na umjetničkim djelima Yanna Marussicha, Charlotte Jarvis i Billa Vorna.
Ključne reči ekstremne, ekscesne, radikalne i ekstravagantne umjetničke prakse; pretjerivanje; intenzitet; izuzetak; iznimno; umjetnost na sjecištu znanosti, tehnologije i tijela
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Ostojić-2022-phd,
  author = {Sunčica Ostojić}, 
  title  = {Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Sunčica Ostojić
T1 Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Ostojić. (2022). Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd