Biljni ekstrakti kao netoksični inhibitori korozije materijala: Svojstva, primena i doprinos zaštiti životne sredine

Mentor Sanja Stevanović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Korozija je uobičajen termin za neželjeno razaranje materijala usled delovanja spoljne sredine, a posledica je različitih interakcija između materijala i njegove okoline. U užem smislu ovaj termin odnosi se na propadanje metala, koji su tokom određenog vremenskog perioda izloženi faktorima iz okruženja. Tada, usled hemijskih ili elektrohemijskih procesa koji se odvijaju na površini metala, dolazi do menjanja njegovih fizičko-hemijskih svojstava.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stevanović-2022-phd,
  author = {Maja Stevanović}, 
  title  = {Biljni ekstrakti kao netoksični inhibitori korozije materijala: Svojstva, primena i doprinos zaštiti životne sredine},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Maja Stevanović
T1 Biljni ekstrakti kao netoksični inhibitori korozije materijala: Svojstva, primena i doprinos zaštiti životne sredine
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stevanović. (2022). Biljni ekstrakti kao netoksični inhibitori korozije materijala: Svojstva, primena i doprinos zaštiti životne sredine (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd