Uticaj medija na unapređenje procesa regrutacije ljudskih resursa u turističko-ugostiteljskim preduzećima

Mentor Slobodan Čerović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Turizam i ugostiteljstvo imaju sve važniju ulogu u ekonomijama velikog broja zemalja, a ulaganje u infrastrukturu ubrzano doprinosi sveukupnom razvoju. Upravo infrastruktura i široka paleta turističkih proizvoda i usluga omogućavaju usporavanje i zaustavljanje procesa devastacije i propadanja ruralnih područja. Interaktivnost i personalizacija predstavljaju bazičnu platformu digitalnih promena, koje su u okvirima globalizacije i hipermobilnosti na tržištu radne snage, nezaustavljiv proces. U takvom okruženju, turističko-ugostiteljska preduzeća oglašavaju potrebe za popunom upražnjenih radnih mesta, usmeravajući svoje aktivnosti prema segmentiranom auditorijumu, na osnovu brojnih digitalnih informacija o potencijalno zainteresovanim pojedincima. Istovremeno, nelinearne forme komuniciranja i deljenja oglasnog sadržaja omogućavaju zainteresovanim pojedincima da, na osnovu svojih interesovanja i kompetencija, dolaze do velikog broja oglasnih sadržaja. Istraživanje sprovedeno za potrebe doktorske disertacije potvrdilo je da se mediji ne mogu posmatrati samo kao pasivni prenosioci jednosmernih poruka, kao i da njihova interaktivnost osigurava povratne informacije sa promenjivog tržišta rada. Podaci o upotrebi društvenih mreža u procesu regrutacije ljudskih resursa potvrdili su njihovu nezamenjivost kao relevantnih komunikacijskih platformi. U neprekidnoj konfrontaciji dve krajnosti, između dugoročne razvojne funkcije koju snažno generišu konvergentne medijske komunikacije, i kratkoročnih ekonomskih interesa, turističko-ugostiteljskim preduzećima je neophodna dobro planirana i organizovana strategija privlačenja kandidata koji ispunjavaju tražene uslove u pogledu znanja, iskustva i veština i njihovog zadržavanja.
Ključne reči ljudski resursi, regrutacija, turizam i ugostiteljstvo, mediji, društvene mreže, konvergencija
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Sančanin-2022-phd,
  author = {Branislav Sančanin}, 
  title  = {Uticaj medija na unapređenje procesa regrutacije ljudskih resursa u turističko-ugostiteljskim preduzećima},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Branislav Sančanin
T1 Uticaj medija na unapređenje procesa regrutacije ljudskih resursa u turističko-ugostiteljskim preduzećima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
B. Sančanin. (2022). Uticaj medija na unapređenje procesa regrutacije ljudskih resursa u turističko-ugostiteljskim preduzećima (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd