Kvantitativno-kvalitativna analiza tržišne privlačnosti i značajnosti banja Srbije

Časopis: Poslovna ekonomija

Volume, no: 17 , 2

ISSN: 1820-6859

Stranice: 341-364

Link: https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/01/PE_dec2015_31dec.pdf

Apstrakt:
Banjski turizam raspolaže potencijalima, koji su neadekvatno valorizovani, a samim tim i nedovoljno iskorišćeni. Banjske destinacije neopravdano zanemaruju svoje antropogene resurse ističući u prvi plan lekovite faktore, koji se pretežno koriste za lečenje. Optimalna kombinacija savremenih medicinskih tretmana, aktivnosti usmerenih ka upoznavanju lokaliteta kulturno-istorijskog nasleđa i aktivnog odmora, može predstavljati bazu za kreiranje integrisanog turističkog proizvoda. Realna slika položaja banja Srbije na mapi savremenog zdravstvenog turizma je daleko iza vodećih banja u okruženju. Strateški nepovoljno pozicionirane, nasuprot komparativnoj prednosti, koju poseduju, srpske banje se nalaze na prekretnici u svom razvoju. Cilj ovog rada je da ukaže na potencijale banja, koji ukoliko se oblikuju u formu integrisanog proizvoda, mogu privući strane i domaće turiste. Valorizacija tržišne privlačnosti za potrebe ovog rada izvršena je prema modelu Hilari du Kros.
Ključne reči: Zdravstveni turizam, banje, turistički proizvod, Srbija
Priložene datoteke: