Rodna ideologija u diskursu mladih

Časopis: Glasnik Antropoloskog drustva Srbije

Volume 54

ISSN: 1820-8827

DOI: 10.5937/gads54-19197

Stranice: 35-39

Link: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gads/article/view/19197/7862

Apstrakt:
Dok se rodni poredak definiše kao društveni sistem podela zasnovan na polno-klasnim zadacima, pravima, obavezama, slobodama i ograničenjima (Eckert&McConnell-Ginet, 2003: 34), rodna ideologija se definiše kao skup verovanja koji upravlja učešćem ljudi u rodnom poretku (Eckert&McConnell-Ginet, 2003: 26). Rodni stereotipi koji utiču na stvaranje rodnih ideologija mogu u velikoj meri uticati na pristup komunikaciji kako govornika/ica, tako i slušalaca ili sagovornika/ica (Eckert, McConnell-Ginet, 2003: 197). Stoga se u ovom radu bavimo upravo uticajem rodne ideologije na jezičku upotrebu, s posebnim osvrtom na diskurs mladih. S obzirom na to da govorimo o rodnoj podeli, analiziraćemo upotrebu rodno osetljivog jezika kod mladih. Nakon teorijskog uvida u pojam jezičke ideologije i podelu na egalitarnu i tradicionalnu rodnu ideologiju, rad predstavlja eksplorativno istraživanje na temu upotrebe rodno osetljivog jezika kod mladih u skladu sa njihovom rodnom ideologijom. U radu je potvrđena početna hipoteza da studenti/studentkinje koji neguju tradicionalnu rodnu ideologiju ne koriste rodno osetljiv jezik, dok studenti/studentkinje koji neguju egalitarnu rodnu ideologiju koriste rodno osetljiv jezik u svakodnevnoj komunikaciji.
Ključne reči: rodna ideologija, rodno osetljiv jezik, fokus grupa
Priložene datoteke: