Višekriterijumsko vrednovanje fleksibilnih ambalažnih materijala i uticaj procesa štampanja i pakovanja na njihove karakteristike

Mentor Dragan Cvetković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Disertacija obuhvata deo relativno neistražene teme uticaja procesa štampanja i pakovanja na karakteristike štampanih fleksibilnih ambalažnih materijala, kao i određivanja njihovih vrednosti primenom odgovarajućih višekriterijumskih metoda vrednovanja. Na primeru ispitivanja i analize eksperimentalnih uzoraka fleksibilnih ambalažnih materijala, vrednovane su i poređene njihove veličine promena. Kod istraživanja i vrednovanja postavljena su ograničenja koja se pre svega odnose na odabrane vrste ambalažnih materijala i vrstu pakovanog sadržaja. Rezultat ovakvog vrednovanja su transparentne sume vrednosti pojedinih varijanti štampanih fleksibilnih ambalažnih materijala, gde se za svaki materijal može izračunati kvalitet ispunjenja zahteva za pojedine prehrambene proizvode.
Ključne reči Višekriterijumsko vrednovanje, Fleksibilni ambalažni materijali, Štampa, Pakovanje
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Balaban-2021-phd,
  author = {Petra Balaban}, 
  title  = {Višekriterijumsko vrednovanje fleksibilnih ambalažnih materijala i uticaj procesa štampanja i pakovanja na njihove karakteristike},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Petra Balaban
T1 Višekriterijumsko vrednovanje fleksibilnih ambalažnih materijala i uticaj procesa štampanja i pakovanja na njihove karakteristike
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
P. Balaban. (2021). Višekriterijumsko vrednovanje fleksibilnih ambalažnih materijala i uticaj procesa štampanja i pakovanja na njihove karakteristike (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd