Politička volja kao preduslov za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji

Mentor Tanja Miščević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Predmet ove doktorske disertacije je analiza uticaja političke volje kao preduslova za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji. Tu temu čini aktuelnom često isticanje pojma i značaja političke volje, koja se povezuje sa postojećim pravnim okvirom značajnim za rad medija i medijskih radnika u Srbiji.
U ovom radu se geneza te problematike sagledava na deskriptivan i analitičan način. Detaljna analiza i dekonstrukcija ključnih pojmova, poput političke volje i zakona, međunarodnog i domaćeg pravnog i ustavnog okvira, ključnih domaćih i inostranih institucija, pružaju neophodnu osnovu za dalju naučnu nadogradnju ove tematike u drugom delu doktorata. Sadržaj ovog rada temeljno se uobličava detaljnom hronološkom sistematizacijom zakonodavnog okvira u periodima nastanka višepartijskog sistema, međunarodne izolacije i rata, tranzicije i konsolidacije, na osnovu analize ključnih pravnih akata, aktera i uticaja političke volje. Takvim pristupom se primereno kontekstualizuju specifične društveno-političke okolnosti i ključni događaji, u periodu od 1990. do 2020. godine, koji su determinisali političku volju od značaja za oblast izučavanja.
U tu svrhu korišćena je inostrana i domaća stručna literatura, analizirani su pravni akti i navođeni citati iz izjava i svedočenja relevantnih protagonista tog vremena. Svi ti izvori su prvi put na ovaj način sistematizovani u celinu koja bi trebala da posluži budućem boljem razumevanju ove problematike. Cilj doktorata je da, koristeći se naučnim diskursom, brojnim pouzdanim izvorima za teze i zaključke proistekle iz ovog rada, doprinese boljem razumevanju ove značajne teme. Izlaganje i zaključci su u značajnoj meri zasnovani i na ličnom iskustvu autora koji je, u različitim ulogama, bio akter i svedok iz pozicije medija, politike, akademske i konsultantske pozicije.
Ključne reči politička volja, medijski zakoni, javni interes, Republika Srbija
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Mirković-2021-phd,
  author = {Saša Mirković}, 
  title  = {Politička volja kao preduslov za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Saša Mirković
T1 Politička volja kao preduslov za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Mirković. (2021). Politička volja kao preduslov za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd