Proizvodnja i recepcija subverzivnih oblika života/umjetnosti

Mentor Miodrag Šuvaković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Disertacijom na temu "Proizvodnja i recepcija subverzivnih umjetničkih praksi" bavim se subverzivnom umjetnošću koja je utemeljena na tjelesnim praksama (body art, performans) jer tijelo je glavno poprište biopolitika, te umjetnošću koja je utemeljenja na tehnoznanstvenim paradigmama i invencijama, iz razloga što su one jedne od temeljnih proteza moći suvremenog svijeta. Disertacija je utemeljena na praksi mog dvadesetgodišnjeg kustoskog rada u udruzi KONTEJNER ukazujući tako na bitnost oprimjerenja teorijskog pristupa autentičnim i proživljenim projektima. Subverzivna umjetnost se analizira iz perspektive medijske teorije u odnosu na kritičke i transgresivne prakse. Subverzivna umjetnost orijentirana je na eklatantne centre moći poput država i korporacija, no suvremena moć se manifestira kao meka, otežavajući detektiranje, te čini subverziju gotovo nemogućom. Iz perspektive Agambenove teorije, goli život jednako je prisutan danas, kao i u antičko doba, što uzazuje na dosljednu i kontinuiranu prisutnost suverene moći. Suverena se moć u suvremenom društvu manifestira kroz imperativ nadzora u ime sigurnosti, što utječe na slobodu građana. Subverzivne umjetničke prakse tako nalaze mjesto i inspiraciju u biopolitici i bioetici, kao poprištima moći. Temeljeći se na Agambenovoj interpretaciji oblika života, analiziraju se strategije kreiranja umjetničkih oblika života, te njihovo postavljanje u odnosu na svijet. Detaljno je analiziran odnos subverzivne umjetnosti i kulturalnih institucija. Također su objašnjeni mehanizmi recepcije subverzivnih umjetničkih praksi kroz teoriju afekta i spoznajnu teoriju: moć koja se uspostavlja kao imperativ sigurnosti, u odnosu na slobodu putem afektivnih politika nad tijelom, zahtjeva afektivne metode subverzije. Umjetnost kao kognitivna, ali i čulna disciplina ima izravan pristup tijelu, te afektivno djeluje. Subverzivne umjetničke praske proizvode agresivne intenzitete pomoću kojih započinju nasilne pregovore.
Studije slučaja obrađuju tri subverzivna umjetnička rada Maje Smrekar, Zorana Todorovića i Siniše Labrovića, koji su upotpunjeni intervjuima s umjetnicima. Intervju s kustosom Galerije Kapelica u Ljubljani Jurijem Krpanom ilustrira dobre prakse suradnje subverzivnih umjetnika i institucija.
Ključne reči subverzivna umjetnost, tehnoznanost, biopolitika, agresivni intenzitet, afekt, moć, habitualno
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Majcen Linn-2021-phd,
  author = {Olga Majcen Linn}, 
  title  = {Proizvodnja i recepcija subverzivnih oblika života/umjetnosti},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Olga Majcen Linn
T1 Proizvodnja i recepcija subverzivnih oblika života/umjetnosti
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
O. Majcen Linn. (2021). Proizvodnja i recepcija subverzivnih oblika života/umjetnosti (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd