Ekološki barometar: instrument utvrđivanja percepcije problema životne sredine

Časopis: Ecologica

Volume, no: 28 , 103

ISSN: 0354-3285

DOI: 10.18485/ecologica.2021.28.103.10

Stranice: 403-409

Link: https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.10

Apstrakt:
Ekološki problemi u nas nisu nestali, već se kumuliraju i istrajavaju. Percepcija ekoloških problema o ključnim medijima životne sredine (zagađenja vazduha, vode, hrane, smanjenje površine obradivog zemljišta i šuma, devastacija prirodnih resursa, generisanje i gomilanje otpada, klimatske promene) pokazuje zabrinjavajući trend. Rezultati su dobijeni sprovođenjem istraživanja, na uzorku od 236 ispitanika, 2015. i 2020. godine, primenom instrumenta sa 11 tvrdnji. Metodom multivarijantne analize, došlo se do razdvajanja „klasičnih“ i „novih“ faktora ekoloških problema, s tim da su utvrđeni korelativi ovih faktora sa ekološkim orijentacijama antropocentrizma, tehnocentrizma i ekocentrizma. Rezultati istraživanja pokazuju neophodnost objektivizacije subjektivnih stavova pojedinaca, uvođenjem ekološkog barometra, kao instrumentarijuma za utvrđivanje realne percepcije ekoloških problema i ekološke zabrinutosti u nas.
Ključne reči: ecological problems, pollution, degree of concern, regional disparities
Priložene datoteke: