Edukativne igre kao savremeno sredstvo za učenje

Časopis: Teme

Volume, no: 35 , 4

ISSN: 0353-7919

Stranice: 1677-1689

Link: http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues//teme4-2011/teme%204-2011-29.pdf

Apstrakt:
U ovom radu prikazana je primena edukativnih igara u elektronskom učenju kao trenutni i budući pravac u obrazovanju. Savremenu metodiku nastave karakteriše zabava i duh takmičenja koji se kroz grafiku visokog kvaliteta sve više i više približava studentu. Uticaj novih tehnologija i medija uslovio je razvoj edukativnih igra kao efikasnog nastavnog materijala za učenje današnje Internet generacije studenata.
Ključne reči: edukativne igre, zabavno učenje, konceptualne mape, MIMLE, Second Life