Motoričke sposobnosti učenica osnovne škole urbane i ruralne sredine

Časopis: Glasnik Antropološkog društva Srbije

Volume, no: 47 , 1

ISSN: 1820-7936

Stranice: 131-138

Link: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2610225&page=16&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d10225

Apstrakt:
Motoričke sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta bile su čest predmet istraživanja u fizičkoj kulturi, međutim, činjenica je da postoji veoma mali broj istraživanja koja su se bavila uticajima rezidencijalnog statusa ispitanika na motoričke sposobnosti. Teorijsko-empirijsko istraživanje sprovedeno je na uzorku od 188 učenica (urbana sredina = 98 učenica; ruralna sredina = 90 učenica) šestog i sedmog razreda osnovne škole. Rezultati kanoničke diskriminativne analize motoričkih sposobnosti učenica pokazali su da postoje značajne razlike u motoričkim sposobnostima ispitanica različitog rezidencijalnog statusa. Devojčice iz ruralne sredine imale su bolje rezultate u većini testova (10 od 18), ali ta većina nije apsolutna. Na osnovu dobijenih rezultata može se pretpostaviti da upravo sredinski faktori različitih životnih sredina doprinose razlici u motoričkim sposobnostima ispitanica.
Ključne reči: motoričke sposobnosti; učenice; urbana; ruralna sredina