Influence of certain socio-demographic factors on the relationships between motor and cognitive abilities of primary school children

Časopis: Teme

Volume 1

ISSN: 0353-7919

Stranice: 143-155

Link: http://teme.junis.ni.ac.rs/teme1-2015/teme1-2015.html

Apstrakt:
Glavni cilј ovog istraživanja bio je da se utvrdi uticaj nekih sociodemografskih faktora na veze između motoričkih i kognitivnih sposobnosti učenika osnovne škole. Ukupno 398 učenika osnovne škole, uzrasta od 12 do 14 godina, podvrgnuto je testiranju motoričkih i kognitivnih sposobnosti. Uticaj relevantnih sociodemografskih varijabli ispitan je primenom multiple hijerarhijske regresione analize. Dve sociodemografske varijable su imale značajan uticaj na motoričke i kognitivne sposobnosti: rezidencijalni status i obrazovanje oca. Učenici urbane sredine su ostvarili bolјe rezultate na testovima motoričkih (izuzev devojčica ruralne sredine) i kognitivnih sposobnosti. Nivo obrazovanja oca je bio drugi faktor koji je značajno uticao na ove sposobnosti, a koji je bio izraženiji kod učenika urbane sredine.
Ključne reči: urbana, ruralna sredina, motoričke, kognitivne sposobnosti, učenici