Stavovi nastavnika fizičkog vaspitanja prema ocenjivanju učenika

Časopis: Nastava i vaspitanje

Volume, no: 68 , 3

ISSN: 2560-3051

DOI: 10.5937/nasvas1903393S

Stranice: 393-407

Link: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0547-33301903393X

Apstrakt:
Nastava fizičkog vaspitanja kao specifičan kontekst sadrži određeni sistem provere kojim se utvrđuje nivo i tempo napretka u radu i razvoju učenika, kao i odnos učenika prema radu, što predstavlјa poseban izazov za nastavnike kada je u pitanju ocenjivanje. Cilј istraživanja se odnosi na ispitivanje mišlјenja nastavnika o ocenjivanju učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. U istraživanju je ispitano 60 nastavnika fizičkog vaspitanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Svi podaci su obrađeni osnovnom deskriptivnom statistikom, odnosno Mann-Whitney U testom. Rezultati istraživanja ukazuju da većina nastavnika fizičkog vaspitanja smatra da je brojčano ocenjivanje iz predmeta fizičko vaspitanje najobjektivnije. To se posebno odnosi na nastavnike muškog pola koji se u većoj meri slažu s tom konstatacijom od koleginica ženskog pola. Nastavnici sa dužim radnim stažom u nastavi fizičkog vaspitanja razlikuju se u podršci brojčanom ocenjivanju u odnosu na mlađe kolege tako što su pokazali znatno veću rezervisanost prema brojčanom ocenjivanju u odnosu na mlađe kolege. Autori smatraju da bi bilo korisno primenjivati nove trendove u procenjivanju učeničkih znanja, umenja i htenja u fizičkom vaspitanju i da treba ići ka različitim formama „integrisane procene“.
Ključne reči: ocenjivanje, učenici, nastava, fizičko vaspitanje.