Efekti primene programa kalisteničkih vežbi u nastavi fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti učenika osnovne škole

Časopis: Inovacije u nastavi

Volume, no: 33 , 4

ISSN: 2335-0806

DOI: 10.5937/inovacije2004091G

Stranice: 91-106

Link: http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/33-4-7/

Apstrakt:
Razvoj čovečanstva usmeren je ka sveopštem napretku, a jedna od negativnih posledica tog napretka je to da deca sve više žive sedentarnim načinom života, da su sve gojaznija i da usvajaju sve više loših obrazaca ponašanja. Jedan od načina da se učenici podstaknu na redovnu fizičku aktivnost je da im se ona prezentuje na zanimlјiv način, uz adekvatne metode, sredstva i sadržaje. Cilј istraživanja je da se utvrde efekti programa kalisteničkih vežbi na motoričke sposobnosti učenika osnovne škole. Istraživanje je eksperimentalna studija sa paralelnim grupama od pedeset učenika dva odelјenja petog razreda. Nakon eksperimentalnog programa, koji je trajao deset sedmica tokom redovnih časova fizičkog vaspitanja, utvrđeno je da su dečaci eksperimentalne grupe ostvarili bolјe rezultate od dečaka kontrolne grupe na tri od osam motoričkih testova, dok kod devojčica nisu utvrđene statistički značajne razlike. Ipak i kod devojčica eksperimentalne grupe utvrđen je napredak u motoričkim sposobnostima između inicijalnog i finalnog merenja, dok kod devojčica kontrolne grupe to nije bio slučaj. Primenjeni program kalisteničkih vežbi može da dovede do pozitivnih transformacija motoričkih sposobnosti, a preporuka za buduća istraživanja je da se sadržaji obogate primenom raznovrsnih rekvizita i muzike, što bi verovatno dovelo do većeg angažovanja devojčica, ali i dečaka za vreme vežbanja.
Ključne reči: motoričke sposobnosti, kalisteničke vežbe, fizičko vaspitanje.