Poslovna ekologija - jedinstvo ekologije i menadžmenta

Časopis: Ecologica

Volume, no: 22 , 79

ISSN: 0354-3285

Stranice: 536-541

Link: http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/10/ECOLOGICA-79-SADRZAJ.pdf

Apstrakt:
Multidisciplinarni pristup u načinu razmišljanja, sagledavanja realnosti i odabiru metoda u rešavanju problema postala je imperativ savremenog načina poslovanja. Zajednički ciljevi ujedinjuju različite percepcije, aspekte, znanja i veštine. Različtost obezbeđuje i raznovrsnost rešenja i potencijalnih scenarija i time stvara dinamičnost i proaktivnost koja je neophodna u prihvatanju neizvesnosti kao jedine izvesnosti savremenog poslovnog okruženja. Otuda pojava povezivanja i međusobne uslovljenosti i neraskidive veze prirode i ekologije s jedne strane i poslovanja i menadžmenta s druge. Cilj ovog rada je da ukaže, na važnost navedene povezanosti, kao i na osnove ekonomije znanja.
Ključne reči: poslovna ekologija, poslovni ekosistem, ekologija znanja, organizaciona ekologija, održivi razvoj