Održivost i zeleni menadžment ljudskih resursa

Časopis: Ecologica

Volume, no: 24 , 88

ISSN: 0354-3285

Stranice: 1020-1026

Link: http://www.ecologica.org.rs/?page_id=21

Apstrakt:
Održivi razvoj se nameće kao imperativ savremenog poslovanja. U tom smislu organizacije sve više, kroz svoje menadžment funkcije, nalaze načine da daju doprinos ostvarenju postavljenih ekoloških ciljeva. S obzirom da navedeno uključuje ponašanje i poslovno odlučivanje svih zaposlenih u organizaciji, uloga menadžmenta ljudskih resursa dobija na značaju. Otuda se i ovaj rad bavi „zelenim” menadžmentom ljudskih resursa i „ozelenjivanjem” zaposlenih u smislu povećanja njihove svesti o važnosti održive životne sredine i u tim i takvim uslovima sprovođenje procesa menadžmenta ljudskih resursa i preduzimanje svih koraka neophodnih da ovakav način razmišljanja zaposlenih postane njihova svakodnevica.
Ključne reči: održivost, menadžment ljudskih resursa