Nove tendencije u marketingu - Brendiranje gradova

Časopis: Singidunum revija

Volume, no: 6 , 1

ISSN: 1810-8819

Stranice: 171-180

Link: http://www.singipedia.com/content/236-Nove-tendencije-u-marketingu-Brendiranje-gradova

Apstrakt:
U atmosferi intenzivne globalizacije, dinamična konkurencija na tržištu proizvoda i usluga postaje manje značajna a fokus pažnje se sve više usmerava na promociju gradova, regiona, destinacija, država. Shodno tome otvaraju se nove mogućnosti primene marketing instrumenata, razvijaju se nove marketing aktivnosti, a sve u cilju pozicioniranja manje poznatih i nepoznatih regiona, gradova, razvoja nerazvijenih zemalja i promocije manje poznatih atraktivnih mesta. Brendiranje destinacija i gradova je jedna od aktuelnih tema savremenog poslovanja, kako među marketing stručnjacima tako i među političarama, s obzirom da je strateški pristup brendiranju mesta osnova za izgradnju imidža grada i promociju istog u svetu. Borba za bolje investitore, za veći broj turista, za nove stanovnike, za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija, drugih događaja, postaje sve dinamičnija i u tom atraktivnom ambijentu globalnih kretanja, angažuju se stručnjaci različitih profila (dizajneri, arhitekte, planeri, umetnici, menadžeri, ekonomisti...).
Ključne reči: brend, brending mesta, globalizacija, brend strategija grada
Priložene datoteke: