Merenje satisfakcije studenata u visokom obrazovanju

Autori: Jelena Gajić

Časopis: Marketing

Volume, no: 42 , 1

ISSN: 0354-3471

Stranice: 71-80

Link: http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-42-no-1.pdf

Apstrakt:
Visoko obrazovne institucije kao ravnopravni učesnici u savremenom tržišnom poslovanju imaju za cilj da isporuče dodatnu vrednost svojim korisnicima kroz unapređenje ukupnih performansi institucije. Uticaj faktora i trendova iz okruženja na sistem visokog obrazovanja je veliki i ima značajne implikacije na kvalitet obrazovne usluge. Zа mnoge visokoobrazovne institucije studentsko zаdovoljstvo ostajalo je „zarobljeno“ u odeljenjima gde se vršio prijem i upis novih brucoša. Ali pojavom Bolonjske deklaracije inicirana je potreba za postojanjem modela studentske satisfakcije u cilju uprаvljаnja stope zаdovoljstva studenata (u vezi sa obrazovnom uslugom, institucijom, odnosima, mаrketingom i аktivnostima alumnija). Kvalitet obrazovnih usluga kroz zadovoljstvo i stavove studenata mogu se pratiti različitim metodama/modelima studentske satisfakcije. Metod anketiranja je najučestaliji ali savremeni modeli ukazuju na potrebu sagledavanja različitih faktora i aspekata istovremeno.
Ključne reči: usluga obrazovanja, satisfakcija studenata, lojalnost, modeli studentske satisfakcije
Priložene datoteke: