Izgradnja hotela i zaštita životne sredine

Časopis: Ecologica

Volume, no: 25 , 92

ISSN: 0354-3285

Stranice: 782-787

Link: http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2018/12/SADRZAJ-EC-BROJ-92.pdf

Apstrakt:
Zaštita životne sredine je postala fokus u upravljačim konceptima preduzeća i organizacija u turizmu. U radu je prikazana veza između zaštite životne sredine i izgradnje hotela na osnovu analiziranja značaja studije izvodljivosti kao pokretača hotelskog projekta. Cilj rada je da se utvrdi značaj integrisanja koncepcije održivog razvoja u ranoj fazi planiranja izgradnje hotela radi zaštite životne sredine. U radu su analizirane različite lokacije na kojima se grade hoteli i prikazani konkretni koraci koji doprinose očuvanju prirodnih resursa turističkih destinacija. Ključne smernice u procesu izgradnje hotela a u funkciji zaštiti životne sredine odnose se na korišćenje odgovarajućeg građeinskog materijala, upravljanje otpadom, upravljanje otpadnim vodama i korišćenje alternativnih izvora energije.
Ključne reči: hotel, životna sredina, održivi razvoj, studija izvodljivosti, izgradnja