Sinteza jedne klase pouzdanih kriptografskih algoritama za sisteme sa ograničenim resursima

Mentor Milan Milosavljević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Za realizaciju informacione bezbednosti u sajber prostoru potrebno je definisati kriptografske algoritme koji omogućavaju visok stepen zaštite podataka i komunikacija, podržavaju veoma velike komunikacione brzine, zahtevaju ekstremno male procesne resurse i imaju izuzetno kompaktnu implementaciju. Ove karakteristike upućuju na klasu sekvencijalnih kriptografskih algoritama odnosno sintezu pseudoslučajnih generatora sa prethodno navedenim karakteristikama. Imajući u vidu navedene zahteve cilj ovog rada je sinteza klase pouzdanih i efikasnih pseudoslučajnih generatora. Definisana je klasa slučajnih procesa baziranih na promenljivim permutacijama i analizirane su probabilističke i statističke osobine definisane klase slučajnih procesa. Definisana klasa slučajnih procesa poslužila je kao referentni model za definisanje klase pseudoslučajnih generatora parametrizovane sa dva pseudoslučajna niza. Koristeći teoriju verovatnoće, teoriju informacija i teoriju brojeva analizirane su osobine definisane klase pseudoslučajnih generatora. Izvedeni su dovoljni uslovi pod kojima izlazni niz definisane klase pseudoslučajnih generatora ima asimptotski uniformnu raspodelu ima izlaznih simbola. Korelaciona analiza je pokazala da su elementi parametrizujućih sekvenci i izlaznog niza asimptotski nezavisni i kao posledicu toga imamo da količina informacija koju element izlaznog niza nosi o tekućem unutrašnjem stanju generatora je asimptotski nula. Analiza perioda je pokazala da kada se parametrizujuće sekvence odaberu na odgovarajući način period generisanog izlaznog niza postaje značajno veći od perioda parametrizujućih sekvenci. Navedene osobine spadaju u neophodne osobine kriptografskih pseudoslučajnih generatora. Efikasnost predložene konstrukcije se postiže odabirom efikasnih pseudoslučajnih generatora, na primer sekvenci generisanih višestrukim linearnim pomeračkim registrima. U radu su navedene i moguće primene predložene klase pouzdanih pseudoslučajnih generatora.
Ključne reči kriptografski algoritmi, sinteza kriptografskih algoritma, statistička analiza, korelacija, period, prelivanje informacija
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Unkašević-2021-phd,
  author = {Tomislav Unkašević}, 
  title  = {Sinteza jedne klase pouzdanih kriptografskih algoritama za sisteme sa ograničenim resursima},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Tomislav Unkašević
T1 Sinteza jedne klase pouzdanih kriptografskih algoritama za sisteme sa ograničenim resursima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
T. Unkašević. (2021). Sinteza jedne klase pouzdanih kriptografskih algoritama za sisteme sa ograničenim resursima (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd