Analiza finansijske strukture privrednih društava iz oblasti zaštite životne sredine

Časopis: Ecologica

Volume, no: 23 , 82

ISSN: 0354-3285

Stranice: 375-378

Link: http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2016/04/SADRZAJ-BROJ-82-2016.pdf

Apstrakt:
Zaštita životne sredine i unapređenje pravne regulative i poslovne prakse privrednih subjekata, biće jedan od najvećih izazova Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina, zahtevaće velike promene ne samo na makronivou, već i na nivou upravljanja i rukovođenja privrednim subjektima. Razlog tome leži u činjenici da su propisi Evropske unije minimum prihvatljivog poslovanja jednog privrednog subjekta u kontekstu zaštite životne sredine. U ovom radu, autori analiziraju finansijsku strukturu odabranih privrednih društava u Republici Srbiji iz oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim naglaskom na korišćenju pozajmljenih izvora finansiranja i učešću kamatonosnih izvora finansiranja.
Ključne reči: zaštita životne sredine, izvori finansiranja, efektivna kamatna stopa