Kompleksna uzajamna povezanost sajber prostora i klimatskih promena

Časopis: Ecologica

Volume, no: 28 , 101

ISSN: 0354-3285

DOI: 10.18485/ecologica.2021.28.101.19

Stranice: 125-133

Link: https://avalasoft.com/ecologica/Sadrzaj-Ecologica,Vol.28,No101(2021).pdf

Apstrakt:
Cilj ovog rada je analiza povezanosti klimatskih promena i sajber prostora, odnosno zaključak na koji jedan utiče na drugi. Cilj je ukazati koliko je važno kreirati sajber režim koji će biti uređen i putem kojeg će države na međunarodnom nivou moći da se nose sa izazovima klimatskih promena. Problem je u tome što je i za klimatske promene i za sajber prostor, jako teško utvrditi ko je odgovoran i ko narušava životnu sredinu i ko zloupotrebljava digitalnu infrastrukturu. Sa druge strane, vidi se sve veća povezanost, odnosno sve veća potreba da se protiv klimatskih promena bori uz pomoć sajber prostora. Klimatske promene nam ukazuju na to koliko je neophodna zajednička borba na međunarodnom nivou. Takva borba je nemoguća, ukoliko nemamo sajber režim, odnosno uređenu i regulisanu povezanost između država u polju sajber prostora.
Ključne reči: sajber prostor, klimatske promene, životna sredina, digitalizacija, COVID-19
Priložene datoteke: