Bezbednost hrane HACCP sistem - Teorija i praksa

Autori: Jovanka Popov Raljić, Ivana Blešić

ISBN: 978-86-7912-733-4

Broj strana: 375

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd

Kratak opis:
Ključne reči:
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {J. Popov Raljić and I. Blešić}, 
 title   = {Bezbednost hrane HACCP sistem - Teorija i praksa},
 publisher = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
 year   = 2021,
 pages   = 375,
 isbn   = {978-86-7912-733-4}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Jovanka Popov Raljić
A1 Ivana Blešić
T1 Bezbednost hrane HACCP sistem - Teorija i praksa
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
Unapred formatirani prikaz citata
J. Popov Raljić and I. Blešić, Bezbednost hrane HACCP sistem - Teorija i praksa, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2021.