Društvene mreže za osobe sa posebnim potrebama

Mentor: Mlađan Jovanović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Nevena Markus}, 
  title  = {Društvene mreže za osobe sa posebnim potrebama},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nevena Markus
T1 Društvene mreže za osobe sa posebnim potrebama
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
N. Markus. (2020). Društvene mreže za osobe sa posebnim potrebama (Bechelor's thesis), Univerzitet Singidunum, Beograd