Primena informacionih tehnologija u modernom sportu

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-676-681

Oblast: Information Technology in Sport and Recreation

Stranice: 676-681

Apstrakt:
Informacione tehnologije (IT) u sportu uključene su u sve segmente i to pr- venstveno u rad sportista i trenera, a onda i zvaničnika i gledalaca. Sportisti i treneri IT koriste u treningu kao i na samom takmičenju. U treningu se koristi kroz kontrolu opterećenja, dijagnostiku i analizu, a na takmičenju kroz video tehnologiju, foto-finiš, Hawk-eye, gol-tehnologiju, miCoach Elite System. Tehnologija pomaže stručnjacima da podrže svoje komentare i analize za vreme i nakon igara, te da izvođači preispitaju svoju taktiku i svoje protivnike kako bi utvrdili što trebaju učiniti kako bi poboljšali i formulisali strategiju. Gledalac sportskog događaja nije više pasivan posmatrač kod kuć e ili na stadionu. Tehnologija je omoguć ila gledaocima da imaju aktivniju ulogu u događajima. Pokrivenost događaja mikro-kamerama pruža više uglova gle- danja, prate pojedinačne sportiste ili sve izvođače, statističke informacije o pojedincima, utakmici i prethodnim nastupima. Interaktivni softveri - aplikacije nude pristup robama, informacijama, takmičenjima, igrama i glasanju preko veza na ulaznicama i programima ili preko preuzimanja. Pomoću digitalnih medija može se pratiti širok spektar amaterskih i profesionalnih sportova na mnogo različitih načina, na telefonu, tabletu, laptopu, računaru, a društveni mediji dozvoljavaju fanovima da imaju ličnu vezu sa sportistima i klubovima.
Ključne reči: informacioni sistem, analize, trening, takmičenje, uređaji
Priložene datoteke:
 • 676-681 ( veličina: 5,06 MB, broj pregleda: 1817 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Živković, T. Ratković and S. Marković}, 
 title  = {Primena informacionih tehnologija u modernom sportu},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {676-681},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-676-681}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Aleksandar Živković
A1 Tamara Ratković
A1 Srđan Marković
T1 Primena informacionih tehnologija u modernom sportu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-676-681
Unapred formatirani prikaz citata
A. Živković, T. Ratković and S. Marković, Primena informacionih tehnologija u modernom sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-676-681