Kriptografski radni okvir za bežične senzorske mreže

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-526-533

Oblast: Data Science & Digital Broadcasting Systems

Stranice: 526-533

Apstrakt:
Bežične senzorske mreže doživjele su veliku ekspanziju u svim oblastima ljudskog života. Neke od primjena su komercijalne prirode, a neke su takvog karaktera da je gotovo nemoguće zamisliti bilo koju drugu tehnologiju koja bi mogla da ih zamijeni. Zbog sve niže cijene komponenti bežičnih senzorskih mreža i sve masovnije upotrebe one prikupljaju ogromne količine podataka koji bi, ukoliko bi bili nezaštićeni, mogli biti zloupotrebljeni. Predmet ovog rada je istražiti na koji način se štite podaci u bežičnim senzorskim mrežama uzimajući u obzir tehnološka i ograničenja u realizaciji koja su specifična za ovu vrstu uređaja.
Ključne reči: simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, eliptične krive, programabilne logičke mreže
Priložene datoteke:
 • 526-533 ( veličina: 631,54 KB, broj pregleda: 397 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Brkić, D. Živković and M. Veinović}, 
 title  = {Kriptografski radni okvir za bežične senzorske mreže},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {526-533},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-526-533}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Bogdan Brkić
A1 Dejan Živković
A1 Mladen Veinović
T1 Kriptografski radni okvir za bežične senzorske mreže
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-526-533
Unapred formatirani prikaz citata
B. Brkić, D. Živković and M. Veinović, Kriptografski radni okvir za bežične senzorske mreže, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-526-533