Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-519-525

Oblast: Data Science & Digital Broadcasting Systems

Stranice: 519-525

Apstrakt:
U radu je prikazan jedan model za povezivanje više televizijskih studija i uključenja ekipe sa terena korišećnjem različitih protokola. Ovaj model je implementiran na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Stri- movanje se vrši na serveru koji se nalazi u televiziji na kome je instalirana Wowza platforma i koja sadrži aplikacije za svaki studio sa kojim se vrši razmena i sa ekipom sa terena. Za strimovanje sa terena koristi se mobilni telefon gde se strimovanje obavlja pomoću 3G/4G mreže. Obzirom na to da je korisćenje mobilnih telefona veliko i da se koriste za razne vrste poslova, tako je i gledanje televizije na mobilnim telefonom postao neizbežni trend, sve više postoje aplikacije i softverska rešenja koje taj proces olakšavaju. Kako se prenos oslanja na internet vezu, strim je transkodovan u tri različite rezolucije i pri različitim bitskim protocima. U radu je prikazana ostvarena konekcija i analizirani paketi za sve tri rezolucije, odnosno grafički je prika- zan broj paketa u jednoj sekundi za posmatrani određeni interval, kao i broj izgubljenih paketa.
Ključne reči: striming, protokoli, digitalno emitovanje, mobilni prenos, televizija
Priložene datoteke:
 • 519-525 ( veličina: 3,18 MB, broj pregleda: 609 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Milošević, V. Maksimović, M. Petrović, B. Jakšić and P. Spalević}, 
 title  = {Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {519-525},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-519-525}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirko Milošević
A1 Vladimir Maksimović
A1 Mile Petrović
A1 Branimir Jakšić
A1 Petar Spalević
T1 Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-519-525
Unapred formatirani prikaz citata
M. Milošević, V. Maksimović, M. Petrović, B. Jakšić and P. Spalević, Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-519-525