Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-505-510

Oblast: Data Science & Digital Broadcasting Systems

Stranice: 505-510

Apstrakt:
U ovom radu fokus je na primeni najzastupljenijih višekriterijumskih metoda odlučivanja (Multi-Criteria Decision Making, MCDM) u cilju rešavanja pro- blema izbora kadrova. U okviru naučnih disciplina, kao što su Operaciona istraživanja i Teorija odlučivanja, razvijene su mnogobrojne metode i alati pomoću kojih se na validan i kvalitetan način, u mnoštvu podataka koji prate svako lice, a na osnovu višekriterijumskih zahteva koje ima poslovni subjekt, dolazi do optimalne selekcije i izbora kadrova. Jedan od takvih metoda je i MCDM metod koji ima svoje varijacije kao što su: višestruko objektivno odlučivanje (Multi-Objective Decision Making, MODM) i teorija višestrukih atributa (Multi-Attribute Utility Theory, MAUT) iz koje proističe donošenje odluke sa više atributa (Multi-Attribute Decision Making, MADM). Postoje razne implementacije MCDM modela kroz različite alate koji se mogu koristiti bilo pojedinačno ili kombinovati u mrežu hibridnog odlučivanja. Neki od tih alata su metod analitičkih hijerarhijskih procesa (Analytic Hierarchical Process, AHP), metod analitičkih mrežnih procesa (Analytic Network Process, ANP), metode rangiranja rezultata (npr. PROMHETEE i ELECTRE) i metode kompromisa (npr. TOPSIS i VIKOR).
Ključne reči: Metode višekriterijumskog odlučivanja, AHP, ANP, Fuzzy teorija, selekcija kadrova
Priložene datoteke:
 • 505-510 ( veličina: 221,07 KB, broj pregleda: 581 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Štilić and A. Njeguš}, 
 title  = {Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {505-510},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-505-510}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Anđelka Štilić
A1 Angelina Njeguš
T1 Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-505-510
Unapred formatirani prikaz citata
A. Štilić and A. Njeguš, Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-505-510