Hotelski menadžment pristupačnog turizma u Beogradu

Mentor Slobodan Čerović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
Pristupačni, dostupni, turizam bez barijera, turizam za sve, sinonimi su za turizam koji je prilagođen odnosno dostupan svim kategorijama potrošača. Za naše tržište označava relativno nov i neistražen pojam, dok je širom sveta prepoznat njegov potencijal i u velikoj meri mu se posvećuje pažnja kako kroz naučne studije i istraživanja, tako i kroz prilagođavanje turističke ponude korisnicima usluga ovog tržišta. Isporuka proizvoda i usluga u okruženju koje je prilagođeno svim korisnicima, bez sumnje predstavlja veliki izazov za celokupnu turističku privredu. Praćenjem svetskih trendova u turizmu, usvajanjem brojnih propisa, odnosno usklađivanjem zakona i Strategija sa propisima Evropske unije, ovim kategorijama potrošača garantuje se pravo da ravnopravno učestvuju u svim društvenim aktivnostima, pa tako i u načinu provođenja slobodnog vremena. Pristupačnost mora biti sastavni deo svake odgovorne i održive turističke politike i strategije i iziskuje napor na nacionalnom nivou kroz ulaganje u pristupačnost svih delatnosti koje čine turističku privredu. Praćenje i prilagođavanje propisa ne predstavlja samo imperativ ljudskih prava, već i poslovnu priliku. Međutim, potrebna je promena načina razmišljanja kao i modela pružanja usluga, u ovom radu akcenat je stavljen na pružanje hotelskih usluga, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika pristupačnog turizma. Pristupačno okruženje i usluge doprinose poboljšanju kvaliteta hotelskog proizvoda, povećavajući tako opštu konkurentnost turističkih destinacija. Analizom rezultata istraživanja utvrđen je stav koji prema pristupačnom turizmu ima menadžment Beogradskih hotela čija je ponuda prilagođena njegovim korisnicima. Takođe, analiziran je njihov odnos prema potrošačima pristupačnog turizma, raznovrsnost ponude koja im je prilagođena, kadrovsku politiku i intenzitet promocije pristupačnih smeštajnih kapaciteta. Istraživanje je sprovedeno u cilju utvrđivanja stavova menadžmenta o doprinosu koji pristupačni turizam ima na uspeh njihovog poslovanja.
Ključne reči pristupacni turizam, hotelski menadzment, dizajn za sve, pristupacni beogradski hoteli, drustveno odgovorno poslovanje, asistivna tehnologija
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Jević-2019-phd,
  author = {Jelena Jević}, 
  title  = {Hotelski menadžment pristupačnog turizma u Beogradu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Jević
T1 Hotelski menadžment pristupačnog turizma u Beogradu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Jević. (2019). Hotelski menadžment pristupačnog turizma u Beogradu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd