Unapređenje protokola za razmenu ključeva na bazi ličnih identifikacionih dokumenata pošiljaoca i primaoca

Mentor: Mladen Veinović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt:
Предмет рада докторске дисертације је сагледавање актуелних проблема везаних за појмове размена криптографских кључева и аутентификација корисника система за тајну комуникацију. Рад се бави анализом постојећих решења у области истраживања и развијањем сопственог система за тајну комуникацију.
Научни циљ дисертације је унапређење протокола за размену криптографских кључева на бази личних идентификационих докумената. Извршена је анализа постојећих приступа у области истраживања с циљем да се побољша ниво заштите приликом тајне комуникације и добије основа за развој сопственог система. Комбиновањем криптографских метода које обезбеђују поверљивост, аутентичност и интегритет, уз примену стеганографских метода за размену информација на скривен начин, корисницима предложеног система се пружа могућност да на ефикасан и сигуран начин размењују тајне поруке.
Анализом резултата истраживања закључено је да постоји оправданост употребе личних идентификационих докумената за размену криптографских кључева који се користе у тајној комуникацији.
Ključne reči: razmena kriptografskih kljuceva, tajna komunikacija, licni identifikacioni dokument, steganografija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Aleksandar Mišković}, 
  title  = {Unapređenje protokola za razmenu ključeva na bazi ličnih identifikacionih dokumenata pošiljaoca i primaoca},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Aleksandar Mišković
T1 Unapređenje protokola za razmenu ključeva na bazi ličnih identifikacionih dokumenata pošiljaoca i primaoca
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Mišković. (2019). Unapređenje protokola za razmenu ključeva na bazi ličnih identifikacionih dokumenata pošiljaoca i primaoca (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd