Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-333-340

Oblast: Electrical Energy Markets and Engineering Education and Advanced Engineering Systems

Stranice: 333-340

Apstrakt:
Razvojem informaciono komunikacione tehnologije ostvaraju se nove mo- gućnosti koje utiču na sve sfere rada i života. Ovaj stručni rad ima za cilj, da približi značaj komunikacije savremene ambalaže i korisnika usled pojave novih sistema grafičkog obeležavanja pri procesu pakovanja proizvoda. Novim sistemima i simbolima obeležavanja, poboljšavaju se proizvodnja, praćenje i manipulacija proizvodom što rezultira olakšnim i bezbednim korišćenjem ambalažiranog proizvoda. Time se ispunjava osnovni zahtev kupca: korišćenje bezbednog i kvalitetnog proizvoda. Ambalaža štiti proizvod, štiti okolinu od proizvoda i estetski definiše upakovanu robu. Dodavanjem funkcije komunikacije i uz primenu novih materijala ambalaža postaje “pametna” tj. inteligentna. Komunikacija ambalaže podrazumeva njenu unutrašnju i spoljašnju komponentu u odnosu na ambalažni materijal i pakovanje.
Ključne reči: Pametna ambalaža, Bar kod, RFID sistem, Hologram, Brajevo pismo
Priložene datoteke:
 • 333-340 ( veličina: 319,91 KB, broj pregleda: 472 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Stanojković, D. Cvetković and P. Balaban}, 
 title  = {Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {333-340},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-333-340}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Srđan Stanojković
A1 Dragan Cvetković
A1 Petra Balaban
T1 Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-333-340
Unapred formatirani prikaz citata
S. Stanojković, D. Cvetković and P. Balaban, Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-333-340