Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-325-332

Oblast: Electrical Energy Markets and Engineering Education and Advanced Engineering Systems

Stranice: 325-332

Apstrakt:
Na kretanje cena električne energije na tržištu utiče veliki broj faktora, te je veoma složeno predviđati kretanje tržišnih cena na kratak, a pogotovo duži rok i doneti odluku kada i u kojoj količini nabaviti ili prodati električnu energiju. Predviđanje kretanja cena električne energije stoga predstavlja veliki izazov, jer nosi visoke rizike, što direktno može da utiče na poslovanje kompanija. Ovi rizici se mogu ublažiti primenom adekvatnih hedžing strategija, pa u ovom radu istražujemo mogućnosti smanjenja rizika upotrebom fjučersa na električnu energiju. Ova tema dobija na aktuelnosti i značaju budući da EEX u saradnji sa SEEPEX uvodi fjučerse za srpsko tržište.
Ključne reči: hedžing, fjučers, EEX, SEEPEX
Priložene datoteke:
 • 325-332 ( veličina: 242 KB, broj pregleda: 827 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {T. Latas and Z. Jeremić}, 
 title  = {Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {325-332},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-325-332}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Tatjana Latas
A1 Zoran Jeremić
T1 Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-325-332
Unapred formatirani prikaz citata
T. Latas and Z. Jeremić, Upotreba fjučersa za hedžovanje rizika na tržištu električne energije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-325-332